„JAN KARSKI – WYBITNY DYPLOMATA, HONOROWY OBYWATEL I ŚWIADEK NADZIEI”

Wydawnictwo Trzecie Oko